Menu

Nieuwjaarstoespraak 2021

Door Tom de Beer 16 januari 2021 Algemeen, Bestuursblog

Tijdens de online nieuwjaarsborrel op zaterdag 16 januari 2021 gaf SH-Jong-voorzitter Tom de Beer een nieuwjaarstoespraak. In deze toespraak blikte hij alvast vooruit op het komende jaar en lichtte hij toe wat het bestuur zoal bezighoudt. 

Beste leden en vrijwilligers van SH-Jong,

Een nieuw jaar is aangebroken. En een nieuw jaar betekent natuurlijk nieuwe kansen. Na een bewogen 2020 kunnen we dat allemaal wel gebruiken, denk ik.

Helaas, de huidige situatie is niet waar we op hadden gehoopt. Het coronavirus, dat bijna een jaar geleden haar opmars maakte, heerst nog steeds. Nederland verkeert momenteel in een zware lockdown. Wat eerder al moeilijk werd gemaakt, is nu moeilijker dan ooit. De door het kabinet genomen maatregelen maken dat we meer dan ooit moeten zoeken naar oplossingen. Het mondkapje en de anderhalve meter afstand belemmeren bijvoorbeeld de communicatie, voor ons nog meer dan voor anderen.

Vanzelfsprekend wil ik jullie, juist nu, in deze nieuwjaarstoespraak niet bang maken met pessimistisch denken. Daarom wil ik het vandaag hebben over twee belangrijke onderwerpen: onze plannen voor het komende jaar, en wat het bestuur zoal bezighoudt in deze tijden.

Afgelopen september keurden jullie het jaarplan en de begroting voor het nieuwe jaar goed. Dat betekent normaal dat er heel wat grote plannen zijn. Door het coronavirus zullen we onze verwachtingen echter moeten bijstellen, zoals we dat ook vorig jaar hebben gedaan.

Het Pinksterkamp en Herfstweekend zijn voor veel van jullie de belangrijkste activiteiten van het jaar. In 2020 hebben we beide activiteiten moeten afzeggen, en helaas kunnen we ook dit jaar niet met zekerheid zeggen dat de kampen door kunnen gaan. Een groot verschil met vorig jaar is dat we deze keer wel beter voorbereid zijn, dankzij hard werk van onze activiteitencommissies. Zij werkten aan een draaiboek, welke helpt met het ‘coronaproof’ maken van een kamp. Als fysieke activiteiten onder strenge voorwaarden mogen doorgaan, dan zullen de commissies en het bestuur er alles aan doen om de kampen mogelijk te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor andere ‘live’ activiteiten.

Een paar weken geleden hebben we onze eerste online variant van de Challenge Life Day gedaan. Op deze dag hebben we twee waardevolle workshops kunnen doen over het vertellen over je beperking en over motivatie. De workshops gingen goed, wat ons ook het vertrouwen geeft dat we dit in 2021 op dezelfde manier kunnen doen, als dat nodig is.

We hopen in 2021 ook weer de fysieke borrels op te kunnen starten, die zijn in het verleden enorm populair gebleken bij veel van onze leden én buitenstaanders. Mocht dat met de coronamaatregelen eveneens niet lukken, dan kunnen we gelukkig altijd nog terugvallen op de online borrelavonden via ZOOM.

Het bestuur zal net als het afgelopen jaar ook veel op de achtergrond doen. Zo gaan we, in aanloop naar de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart aanstaande, nauw samenwerken met de platformorganisaties voor doven, slechthorenden en doofblinden. Dit platform bestaat uit Stichting Hoormij.NVVS, FODOK/FOSS, Doofblinden, Stichting Plots- en Laatdoven, Dovenschap, Stichting Divers Doof, Nederlandse Dove Jongeren, en SH-Jong. Samen gaan we de aandacht voor toegankelijkheid vergroten bij de politieke partijen, met de hoop dat het een belangrijk punt wordt tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie.

Een andere gebeurtenis waar we nu al druk mee aan de slag zijn is iets voor volgend jaar. Want in 2022 bestaat SH-Jong namelijk 50 jaar! Vanzelfsprekend willen we met zo’n prachtige mijlpaal groots uitpakken, met veel activiteiten verspreid over het hele jaar, zowel voor huidige leden als voor oud-leden. Om de organisatie in goede banen te laten lopen is er een tijdelijke commissie ’50 Jaar SH-Jong’ opgericht. Deze commissie wordt geleid door ons bestuurslid Robert. Hij zal, samen met oudgedienden en een flink aantal vrijwilligers zorgen dat we volgend jaar goed voorbereid zijn. En ook daar kunnen wij jullie hulp bij gebruiken uiteraard: wil je meehelpen met het organiseren, meld je dan vooral bij Robert (robert@shjong.nl).

We zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk activiteiten te blijven organiseren, voor zover dit mogelijk is binnen de richtlijnen en regels van de overheid. Maar dat betekent niet dat we dit alleen willen doen. Jullie als leden kunnen daarbij helpen. Zoals jullie wellicht weten hebben we een ideeënbox. Deze kun je op onze website vinden, maar ik zal zometeen in de chat nog even de link delen. Op deze manier kun je je eigen suggesties voor activiteiten doen bij het bestuur, mits deze uiteraard ‘coronaproof’ zijn.

Als bestuur vangen we regelmatig signalen op. Dat kan gaan om vragen uit interesse, maar het kan ook zich ook uiten in twijfels over onze intenties. Over waarom we soms ‘nee’ moeten zeggen wanneer iemand een idee voorlegt. Of waarom dingen soms langzamer gaan dan je zou willen. Daarom wil ik jullie vandaag iets uitleggen over met welke dingen wij als bestuur rekening moeten houden bij onze beslissingen. Ik zal jullie vandaag niet lastigvallen met alle bureaucratische achtergrondzaken die bij het bestuurswerk komen kijken, want dan zijn we vanavond nog niet klaar.

Wat ik jullie wel wil vertellen, is dat wij als organisatie jaarlijks recht hebben op een geldbedrag, dat uitgekeerd wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit geld, ook wel subsidie genoemd, mogen wij besteden aan de hand van de begroting die door jullie, de leden, is goedgekeurd. In het jaar nadat we dit geld hebben uitgegeven, moeten we vervolgens aantonen of het geld goed naar behoren is besteed.

Het afgelopen jaar moesten natuurlijk veel activiteiten worden afgelast, waaronder onze geliefde kampen. De eerste gedachte die wellicht bij je opkomt is dat we geld over hebben, dat we voor andere zaken kunnen gebruiken. En dat niet uitgegeven geld in het volgende jaar extra beschikbaar komt. In de praktijk ligt het helaas wat ingewikkelder. Om het simpel te houden: we mogen het geld alleen maar gebruiken voor de activiteiten die we van tevoren hebben opgegeven aan het ministerie. Geld dat we over hebben moeten we terugbetalen aan het ministerie. Om te voorkomen dat we boetes krijgen omdat we de regels niet naleven, zullen we hiermee altijd zeer voorzichtig moeten omgaan.

Dit alles maakt dat we realistisch moeten zijn over wat er wel en niet mogelijk is. Hoe graag we het soms ook zouden willen: we kunnen niet altijd even flexibel zijn. We realiseren ons dat het bestuur hierdoor niet altijd geliefd zal zijn. Want tja… we zijn toch degenen die soms besluiten moeten nemen die niet altijd in goede aarde zullen vallen. Dat is niet omdat we het niet willen, maar omdat we ons dus aan bepaalde regels moeten houden.

De motor van SH-Jong wordt aangedreven door een groep enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers, die dit naast een vaste baan of studie doen. Vrijwilligers, die bovendien soms nog ‘vers van de pers’ zijn en zich nog flink kunnen en wíllen ontwikkelen in hun rol. Wij als bestuur doen ons werk ook vrijwillig. Het vraagt soms veel van ons, maar we doen dit werk met enorm veel plezier.

We begrijpen dat niet alle keuzes die wij als bestuur maken direct op ieders steun kunnen rekenen. In dat geval zullen wij altijd bereid zijn toe te lichten waarom een keuze gemaakt is. Het valt ons zwaar wanneer ons deze kans niet gegund wordt, en we in plaats daarvan kritiek krijgen. Zeker gezien onze goede intenties, om het voortbestaan van SH-Jong te kunnen blijven garanderen.

Vanzelfsprekend zullen wij ons keihard blijven inzetten voor jullie, onze geweldige leden. En we blijven onverminderd nauw samenwerken met onze vrijwilligers. Ieders feedback zal worden gehoord, dat staat buiten kijf. Maar we hopen ook op jullie begrip wanneer de organisatie een keer ‘nee’ zegt. Want geloof me, dat komt af en toe voor.

Juist in deze tijden is het belangrijk dat we, op een menselijke manier, met elkaar het gesprek aan gaan. Laten we dat vooral blijven doen, en laten we tezamen uitkijken naar een hopelijk positiever jaar.

Met deze woorden sluit ik deze nieuwjaarstoespraak af, en wens ik jullie allen namens het gehele bestuur een gezond 2021.

Naar de inhoud springen