Menu

De kracht van samenwerken

Door Tom de Beer 30 januari 2021 Bestuursblog

Sinds mijn aantreden als bestuurslid bij SH-Jong houd ik mij bezig met twee portefeuilles: belangenbehartiging en externe samenwerkingen. Twee aparte takenpakketten, die elkaar tegelijkertijd ook weer aanvullen. We trekken immers met andere belangenorganisaties op om jullie belangen te behartigen. Maar wat is nu eigenlijk het resultaat van twee jaar met deze portefeuilles bezig te zijn geweest? In deze blog vertel ik jullie daar meer over.

Toen ik in december 2018 aantrad als bestuurslid koos ik direct voor de portefeuille belangenbehartiging. Om bij de voorzitter - toen nog Stan van Kesteren - wat druk weg te nemen, ondersteunde ik hem tevens op het gebied van externe samenwerkingen. De beschrijving van beide portefeuilles was vrij abstract; vanuit belangenbehartiging zou ik bij gesprekken met overheden en andere belangenorganisaties aanschuiven als vertegenwoordiger namens SH-Jong, en vanuit externe samenwerkingen zoek je naar nieuwe samenwerkingen en schuif je aan bij overleggen met het platform Doven, slechthorenden en TOS. Een zeer concrete invulling was er niet, dus het was destijds vooral heel erg zoeken naar een goed plan.

Nog niet zo lang geleden maakte SH-Jong onderdeel uit van de federatie Hoormij. Dit liep echter niet soepel, wat resulteerde in het uiteenvallen van de federatie. We waren vastberaden om wel samen te blijven werken. Toen ik mij in september 2020 kandideerde voor het voorzitterschap pleitte ik nog voor het sterker aantrekken van onze banden met andere belangenorganisaties, zonder dat we elkaar daarbij in de weg te lopen. En dat is precies wat ik heb gedaan toen ik formeel verkozen werd.

Onze 'partners in crime'

SH-Jong werkt samen met een waslijst aan organisaties. Eén daarvan is het platform D/SH en TOS, ook wel Doof/Slechthorend en Taalontwikkelingsstoornis. Deze bestaat naast onze eigen organisatie uit Stichting Hoormij.NVVS, Divers Doof (Stichting Plots- en Laatdoven en FODOK/FOSS), Nederlandse Dove Jongeren en Dovenschap. Juist omdat het platform uit zoveel organisaties bestaat kunnen we meer: we vertegenwoordigen een relatief grote belangengroep in Nederland, ook omdat we ons niet richten op alleen slechthorende jongeren, maar alle mensen met een auditieve beperking.

Naast dit platform werken we veel samen met Ieder(in), een koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Je kunt het in feite zien als een platform, net als het platform D/SH en TOS. Maar dan veel groter; bij Ieder(in) zijn circa 240 belangenorganisaties aangesloten. Allen vertegenwoordigen ze weer een eigen groep mensen. Wat Ieder(in) onderscheidt van het eerdergenoemde platform is dat zij specialisten in huis hebben die bijvoorbeeld contacten met de (landelijke) politiek onderhoudt en ervoor zorgt dat we voldoende gehoord worden. Namens ons stelt zij regelmatig vragen aan de Tweede of Eerste Kamer.

Wat hebben we de afgelopen periode gepresteerd?

Een voorbeeld hiervan is de Mediawet; de wet regelt onder meer de toelating tot het omroepbestel en stelt eisen aan de publieke omroepen. Ook toegankelijkheid valt hier onder; in 2020 heeft SH-Jong bijgedragen aan het aanleveren van feedback over hoe de Nederlandse Publieke Omroep, maar ook andere omroepen inclusief op regionaal en lokaal niveau onder meer de kwaliteit van ondertiteling kunnen verbeteren, en over de inzet van gebarentolken. Een belangrijk resultaat werd deze week geboekt; de NPO kondigde namelijk aan de slotdebatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen te gaan voorzien van een gebarentolk. Daarnaast zal het NOS Journaal, ook ná coronatijd, voortaan om 20:00 worden getolkt in plaats van alleen in de ochtend. Tot slot wordt het NOS Jeugdjournaal per 1 maart dagelijks getolkt.

Drie vertegenwoordigers van de Nederlandse Publieke Omroep, en toenmalig vicevoorzitter - nu voorzitter - van SH-Jong, voor het logo van de NPO

In aanloop naar het Eurovisie Songfestival, toen het coronavirus nog niet in het nieuws was, werd ik door Ieder(in) gevraagd om op gesprek te gaan bij de NPO. Bij dit gesprek kwam voornamelijk toegankelijkheid aan de orde; men wilde weten hoe de omroep voor slechthorenden (en doven) de Songfestival zo toegankelijk mogelijk kan maken. Ook wat betreft alle overige content die de NPO uitzendt overigens. Daarnaast kreeg ik een rondleiding op de afdeling die dagelijks de ondertiteling regelt.

Er zijn nog tal van andere voorbeelden die ik kan geven: mede dankzij onze input is bij de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer benadrukt hoe belangrijk het is dat mbo'ers en hbo'ers juist in deze tijden van corona en online lessen extra aandacht krijgen. Ook hebben we meegedacht over hoe het kabinet bij het afwegen van 'coronamaatregelen' rekening kan houden met mensen met een beperking. Zelf nam ik nog deel aan een filmpje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 'onbeperkt meedoen' in coronatijd.

Dit zijn allemaal mooie ontwikkelingen die het resultaat zijn van deze goede samenwerkingen. Hoewel dit niet bij iedereen binnen SH-Jong meteen een voordeel zal opleveren, laat het wel de kracht zien achter het 'lobbyen'. Natuurlijk blijven wij als SH-Jong flink hameren op kwalitatieve ondertiteling, en andere zaken die jullie aangaan.

Als voorzitter van SH-Jong ben ik enorm trots op wat we met onze 'partners in crime' hebben bereikt om jullie belangen te behartigen. Natuurlijk zijn we nog lang niet klaar. Het werk houdt nooit op, dus ook de komende periode zullen we flink blijven inzetten op onze samenwerkingen.

Naar de inhoud springen