Menu

Bestuursblog

Door Anja van Steenbrugge 1 oktober 2019 Bestuursblog

In de bestuursblog geeft het bestuur van SH-Jong een update over belangrijke ontwikkelingen rondom onze organisatie. Voor leden, donateurs en andere belangstellenden. Een kijkje achter de schermen! Deze keer: onze plannen voor 2020, de vorming van een nieuw bestuur en het project Drank &Drugs.

Plannen 2020

De periode rond september is traditioneel een drukke periode voor het bestuur van SH-Jong. In september wordt namelijk de aanvraag gedaan voor de instellingssubsidie, een belangrijke inkomstenbron voor onze organisatie. Dat betekent dat we als bestuur in september onze plannen voor 2020 klaar moesten hebben liggen.

De basis daarvan werd gelegd tijdens het bestuursweekend in juli. Vervolgens ging secretaris Chantal Govaart met de uitwerking van de ideeën voor ons jaarplan 2020. Na feedback van alle bestuursleden is de aanvraag voor subsidie eind september ingediend. Nu maar afwachten!

De plannen die zijn gemaakt beloven veel moois! We hebben een hoop activiteiten gepland: uiteraard een Pinksterkamp en een Herfstweekend. Daarnaast organiseren we 8 regionale activiteiten, een aantal huiskamerbijeenkomsten én een Challenge Life-weekend vol workshops (voor jongeren vanaf 18 jaar)!

Daarnaast willen we ook zorgen voor goede informatie voor onze achterban over onderwerpen die voor slechthorende jongeren belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan je recht op tolkuren, vergoedingen van hoortoestellen en nieuwe technologische ontwikkelingen. In 2020 zullen we ook starten met een project om slechthorende jongeren op het mbo, hbo en wo te informeren over hun rechten en mogelijkheden.

Vorming nieuw bestuur

Op de ALV van 23 november zullen Stan van Kesteren (voorzitter) en Mikael de Vries (penningmeester) aftreden als bestuursleden. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor SH-Jong en dragen het stokje nu over. Voor hun posities hebben zich 2 huidige bestuursleden gemeld: Ellen Revenberg stelt zich verkiesbaar voor de positie van voorzitter (zij is nu vicevoorzitter) en Robin van den Bosch voor de positie van penningmeester (hij is nu junior bestuurslid). Chantal Govaart blijft secretaris en Tom de Beer algemeen bestuurslid.

Om het bestuur compleet te maken zoekt SH-Jong nog naar twee algemeen bestuursleden, die het leuk vinden om zich in te zetten voor SH-Jong, bijvoorbeeld op het gebied van vrijwilligersbeleid, ledenwerving of projecten. De vrijheid binnen het bestuur van SH-Jong is groot: er is veel ruimte voor eigen initiatief. Lijkt het je leuk om toe te treden tot het bestuur? Neem dan contact met ons op (via Contact). De vacatures verschijnen binnenkort op de website.

Project Drank & Drugs: voorlichting over omgaan met drank, drugs en games

Recent is het project Drank & Drugs afgerond. Dit is een voorlichtingsproject voor slechthorende en dove jongen over het veilig omgaan met (verslavende) zaken als drank, drugs en games. Het eindproduct is een coachingspakket dat gebruikt kan worden door voorlichters (ervaringsdeskundigen, ambulante dienstverleners, docenten) om in gesprek te gaan met jongeren. Zie de trailer hieronder en bekijk de website Drank, Drugs & Games.

In het hoofdprogramma delen drie jongeren hun ervaringen met middelen en games en nemen de kijker mee in hun wereld. In drie reflectieprogramma’s reflecteren ouders, leraren en zorg medewerkers op scenes uit het hoofdprogramma. Zij delen hun eigen ervaringen en geven tips aan collegae en jongeren. Hoe raak je met elkaar in gesprek over (te) veel middelen gebruik? Dat is lastig want er heerst een taboe om er over te praten. Toch is het mogelijk!

Elf informatieve programma’s informeren in gebaren (en Nederlands ondertiteld) over de verschillende middelen. Wat zijn de effecten, bijwerkingen en invloed op de gezondheid? Daarnaast zijn er een aantal tekstdocumenten zoals een handleiding met suggesties voor gebruik met jongeren.

Dit project is een samenwerking van SH-Jong, Nederlandse Dove Jongeren, Auris, DiversDoof, Fodok, Jongleren, Kentalis en GGMD, Lentis, Riethorst, Simea, BrijderJeugd.

Naar de inhoud springen