Menu

Artikel voorzitter Tom de Beer in Eindhovens Dagblad

Door Tom de Beer 20 december 2020 Bestuursblog

Voorzitter Tom de Beer verscheen op 19 december in het Eindhovens Dagblad naar aanleiding van een door hem voorgedragen en aangenomen motie om 'Klik voor Teletolk' beschikbaar te stellen in de gemeente Laarbeek. In het artikel licht De Beer onder meer toe wat voor doven en slechthorenden het belang is van de tolk, maar ook een beetje over de werking van Klik voor Teletolk. Het volledige artikel lees je na de break.

LAARBEEK - Een vraag stellen, maar het antwoord niet kunnen horen. Voor doven en slechthorenden heeft bellen doorgaans geen zin. Maar nu wél met de gemeente Laarbeek. Die maakt voortaan gebruik van de dienst Teletolk. Een ‘Irma’ komt dan tussenbeide. Tom de Beer van partij PNL nam het voortouw. Hij is zelf slechthorend.

Lieshoutenaar Tom de Beer (24) hoort sinds zijn geboorte slecht. Het is geleidelijk ernstiger geworden. De Beer zet zich in voor mensen zoals hij. ,,Ik ben al lang bestuurslid bij SH Jong, een organisatie voor slechthorende jongeren. In september werd ik daar voorzitter van. Even daarna trad ik toe tot het bestuur van PNL.”

Zijn invloed was snel merkbaar. De partij maakte zich in november sterk voor invoering van de service ‘Teletolk' van KPN. De raad ging hier in mee. Een maand later is het al zo ver. Doven en slechthorenden kunnen op de site van de gemeente Laarbeek een button aanklikken. Op die manier wordt een doventolk actief.

Tekst of gebaren

Deze collega van Irma Sluis gaat gebaren van de beller omzetten in gesproken woord of getypte tekst. En andersom geeft de tolk de antwoorden van de gemeente door via tekst of gebaren. De Beer heeft zelf nog geen ervaring met deze service, maar wel met het gebruik van tolken. ,,We hebben als SH-Jong een vaste groep van zowel schrijf- als gebarentolken. Om ervoor te zorgen dat onze leden alles mee kunnen krijgen.”

Gebarentolken zijn vooral belangrijk voor doven, zegt hij. ,,Deze groep heeft vaak te maken met een achterstand in gesproken Nederlands en kan dan ook niet alles goed lezen.”

Hoeveel mensen in Laarbeek baat hebben bij de Teletolk, kan Tom de Beer niet aangeven. ,,Ik weet wel dat de groep nog wel eens wordt onderschat qua aantal. Men denkt vaak alleen aan doven, het gaat ook om slechthorenden. Deze gemeente kent best veel ouderen. Ik kan me voorstellen dat mensen die het lastig vonden om vanwege hun beperking te bellen en slecht ter been zijn, hier mee geholpen zijn. En vergeet niet dat door corona men sowieso al minder geneigd is om naar het gemeentehuis te gaan.”

Tijd dat alles via schermpjes gaat

Het aantal mogelijke gebruikers speelt geen rol, reageert burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek. ,,Er is een behoefte, dat zie je bij al die persconferenties. Die behoefte is er eveneens in onze gemeente en daar willen we in voorzien. Juist in deze tijd dat alles via schermpjes moet gebeuren. Ik heb ook een brief gekregen om hier iets mee te doen. Over een jaar kijken we wat het heeft opgeleverd. Dit is een mooie dienst.”

Bron: Eindhovens Dagblad

Naar de inhoud springen