Menu

Vergoedingen

Heb je meer dan 35 dB verlies aan een oor, dan vergoedt de zorgverzekeraar 75% van de kosten van een hoortoestel. 25% moet je zelf betalen, tenzij je aanvullend verzekerd bent. Dan kan het zijn dat deze kosten ook (deels) vergoed worden. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen eigen bijdrage voor het hoortoestel.

Hoe hoortoestellen worden vergoed
Vergoeding gebeurt op basis van functie-gerichte voorschrijving. Dat wil zeggen dat je niet zomaar zelf een hoortoestel kunt kiezen, maar dat het hoortoestel moet passen bij wat jij nodig hebt. Aan de hand van audiogrammen en een uitgebreide vragenlijst wordt jouw gehoorbeperking in een bepaalde categorie geplaatst. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet je een hoortoestel kiezen dat bij deze categorie past.
Je audicien of audioloog kan je hier meer over vertellen.

Hoe overige hulpmiddelen worden vergoed
Aanvullende hoorhulpmiddelen worden 100% vergoed of mag je lenen van de verzekeraar (bruikleen). Vraag vooraf na bij je zorgverzekeraar of je ook voor aanvullende hulpmiddelen in aanmerking komt.

Tolken voor privé-situaties
Als je in je vrije tijd beroep wilt doen op een tolk, heb je in principe jaarlijks recht op een vergoeding van 30 ‘leefuren’ per jaar. Zo worden de uren genoemd waarbij je voor privé-situaties een tolk nodig hebt.
Bijvoorbeeld bij een bezoek aan de huisarts, het bijwonen van een trouwerij, vrijwilligerswerk of een kerkdienst. Heb je nog geen tolkuren voor de ‘leefuren’? Vraag een tolk voor privé-situaties aan bij Tolkcontact.

Heb je meer uren nodig dan die 30, dan kun je in sommige gevallen meer leefuren aanvragen.

Tolken voor werk of onderwijs

Zit je nog op school? Dan heb je (afhankelijk van de opleiding) 100% van de tijd recht op een tolk. Als je aan het werk bent heb je 15% van de tijd recht op een tolk. Bijvoorbeeld voor vergaderingen, functioneringsgesprekken en personeelsuitjes. Heb je nog geen tolken voor werk of opleiding? Dan kun je een tolkvoorziening aanvragen bij het UWV.

Op Tolknet.nl vind je alle details! Hier vind je ook meer informatie over hoe je een tolk kunt aanvragen.

Naar de inhoud springen