Menu

Toetsen

Veel toetsen en examens zijn sterk gericht op horende leerlingen. Houd je slechthorendheid niet voor jezelf en vraag je docenten en mentor om hulp! Er zijn namelijk genoeg manieren waarop bijvoorbeeld de luistertoets zo kan worden aangepast dat je goed kunt laten zien wat je kan.

Kan een luistertoets ook anders?

Uit ervaringen van andere slechthorende jongeren blijkt dat het maken van een luistertoets met een transcript erbij waarin je mee kunt lezen, goed werkt.

Misschien kun je wel voldoende horen als het geluid maar hard genoeg is. Dan kun je kijken of je de toets apart kunt maken, bijvoorbeeld in een ruimte alleen met je leraar waar je de solo-apparatuur kunt koppelen aan geluidsapparatuur.
Of probeer het eens met een dubbele jackplug (jack splitter). Deze kost 80 cent en kan via de luidsprekeringang van de pc gekoppeld worden aan een soloapparatuur.

Er zijn ook scholen die de mogelijkheid bieden om een ander soort opdracht te doen. Hierbij kun je denken aan een leestoets in plaats van een luistertoets, een ondertitelde BBC-uitzending of een werkstuk.

Naar de inhoud springen